Zgodnie z art. 53a. Ustawy o działalności leczniczej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ:
 

 

 

 

 

 

.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 czerwiec 2022 12:36 Karol Napierała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 czerwiec 2022 12:41 Karol Napierała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 czerwiec 2022 12:42 Karol Napierała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 06:09 Karol Napierała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2023 05:50 Karol Napierała