Zgodnie z obowiązującym Statutem Szpitala, do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • opieki szpitalnej,
 • specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 • diagnostyki,
 • pomocy doraźnej,
 • transportu sanitarnego,
 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • profilaktyki i promocji zdrowia.

Przedmiotem działalności Zespołu jest również:

 • udostępnianie zasobów Zespołu innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych osób kształcących się w zakresie związanym
  z działalnością leczniczą,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej usługowej i handlowej: budowlane roboty instalacyjne, budowlane roboty wykończeniowe, usługi hotelarskie, usługi transportowe, ogrzewanie pomieszczeń, dostarczanie ciepłej wody, usługi sterylizacji, usługi rachunkowo - księgowe i kontroli księgowej, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • prowadzenie wydzielonej działalności w zakresie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, rzeczy ruchomych oraz zorganizowanych zespołów składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • wydawanie opinii w sprawach medycznych,
 • wykonywanie zadań publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 13:38 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 09:33 Karol Napierała