Status prawny

Szpital Pomnik Chrztu Polski działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

2. Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/218/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25.05.2021 r.

3. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej