Biuletyn Informacji Publicznej

 
Zgodnie z art. 53a. Ustawy o działalności leczniczej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ:
 

 

 

 

 

 

.

Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9,
62-200 Gniezno
tel. +48 61 222 83 00

NIP: 784-20-08-454
REGON: 000315123

 

 

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje podstawowe

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne