Dyrekcja Szpitala

dyrektor:

mgr Grzegorz Sieńczewski

 

z-ca dyrektora d.s. lecznictwa: 

lek. med. Mateusz Hen

 

z-ca dyrektora d.s. ekonimiczno-eksploatacyjnych: 

mgr inż. Zbigniew Beneda

 

p.o. z-cy dyrektora d.s. pielęgniarstwa

mgr Kinga Mendyk